HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

فروشگاه ابزار برقی محک و آینهل

 
فروشگاه اختصاصي البرز ابزار با هدف معرفي و ارائه راحت تر محصولات و دستگاه هاي با کيفيت به دست مصرف کنندگان و عاملين فروش راه اندازي شده است .  

در اين سايت بيش از 700 محصول از سه کمپاني معتبر محک ، آينهل آلمان و ولف تک ترکيه عرض مي گردد .

تلفن :55269250-021
تلفکس :55269251-021
تلفن همراه :2790997-0912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


aph#r3